proizvodi

Pelet Sparrow

06.10.2015.

Pelet je bio-gorivo, visoke energetske vrijednosti, koje se dobija presovanjem strugotine i piljevine suvog, visokokaloričnog drveta. U procesu presovanja ne koriste se nikakva dodatna veziva.

Pelet se smatra gorivom budućnosti. Kao čisti proizvod bio mase, pelet je CO2 neutralan, tako da njegova upotreba ne doprinosi efektu staklene našte.

Naša kompanija je odnedavno uvoznik visokokvalitetnog peleta Sparrow. On je sačinjen od bukve (70%) i četinarskog drveta (30%), tako da ga krase sjajne karakteristike:

  • prečnik: fi 5,90-6,10 mm
  • dužina: L=3,15-40 mm (cca. 99%)
  • sitovna analiza: 0,26% < 3,15 mm
  • ukupna vlaga: 6,1%
  • jedinična gustina: 636 kg/m³
  • pepeo: 0,84%
  • isparljive materije: 72,26%
  • neto toplotna moć: 17,3 MJ/kg
  • aditivi: 0%

Pelet "Sparrow" pokazao se kao najkvalitetniji na tržištu. Na osnovu testova i analiza sprovedenih na institutima u Beogradu i Beču, bukov pelet “Sparrow” zasluženo nosi sertifikat ENplus A2, kao mjerilo visokog kvaliteta za drvene pelete.

Jedna tona bukovog peleta “Sparrow” ekvivalent je za 500 l lož-ulja, 450 kg propan-butana, 600 m³ prirodnog gasa ili 5,000 kWh električne energije. Maksimalna energetska iskoristivost - oko 98% - i nizak nivo pepela koji ostaje nakon sagorijevanja - između 0.5-1% - ukazuju na veliku ekonomsku isplativost peleta kao goriva za grijanje!

Sjajno, zar ne?