OPŠTI USLOVI

PREDUGOVORNA OBAVEŠTENJA

 

(Napred navedeni uslovi su dati u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti)

 

 

Uslovi prodaje putem internet trgovine

 

Informacije o privrednom društvu u skladu sa članom 6 Zakona o elektronskoj trgovini ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019)

 

“Okov International” d.o.o. Beograd

Partizanske Avijacije br. 2
11070 Novi Beograd
tel: +381 11 735 8997

e-mail: okov@okov.me

Matični broj: 21381101

PIB: 110734511

 

II Značenje izraza navedenih u ovim opštim uslovima

 

1. Prodavac - "OKOV INTERNATIONAL" D.O.O. BEOGRAD - Novi Beograd, pretežna delatnost 47.52: Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama

2. www.okov.rs - Internet stranica u vlasništvu Prodavca 

3. Kupac – svako fizičko ili pravno lice koje je pristupilo internet stranici i naručilo proizvod.

4. Korisnik – svako fizičko ili pravno lice koje internet stranicu www.okov.rs koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda oglašenih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu

5. Korišćenje www.okov.rs – pristup stranici www.okov.rs radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja internet trgovine

6. Online kupovina ili internet trgovina – kupovina proizvoda putem internet stranice www.okov.rs.

7. Proizvod/i – svi proizvodi koji su istaknuti na www.okov.rs, a koje je moguće kupiti putem internet tgovine.

8. Trajni nosač zapisa: e-pošta, papir (pismo) i faks.

 

III Opšte odredbe uslova prodaje

 

1. Društvo „Okov International “ d.o.o. Beograd, Matični broj: 21381101, Partizanske avijacije br. 6, ima pravo svojine kao i svih srodnih prava nad internet stranicom  www.okov.rs  (u  daljem  tekstu “Okov International”).  Korišćenjem usluge www.okov.rs web shopa i svih povezanih stranica i servisa na www.okov.rs ima se smatrati da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uslovima prodaje (u daljnjem tekstu: Uslovi), te da ih u potpunosti razumeju i prihvataju.

2. Ovi Uslovi primenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na kupovinu proizvoda putem "Okov International" web prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljnjem tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i "Okov International-a", imaju se smatrati sastavnim delom Ugovora, naročito u odnosu na uslove i način naručivanja proizvoda, cenu proizvoda, načina plaćanja, saobraznost, garanciju, reklamaciju i povrat, dostavu, zaštitu tajnosti ličnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje www.okov.rs i online kupovinu.

3. Korisnici se upućuju da se pre same kupovine upoznaju sa ovim Uslovima, te da iste redovno proveravaju, kako bi bili upoznati sa svim pravima i obvezama.

4. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i Prodavaca ima se smatrati zaključenim u trenutku potvrđivanja porudžbine proizvoda.

5. Putem internet stranice www.okov.rs nije moguće izvršiti kupovinu proizvoda van područja Srbije. Dostava roba poručenih na "Okov International" webshop-u se vrši isključivo na teritoriji Srbije.

6. Kupac može biti samo punoletno i poslovno sposobno lice. Ugovor u ime i za račun malodobnih lica kao i lica koja su poslovno nesposobna mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji, a delimično poslovno sposobna lica ugovor mogu zaključiti samo uz prethodnu saglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja.  Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost.

7. Korisnici „okov.rs“ dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune podatke, dok suprotno postupanje ovlašćuje Prodavca da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje  svih ili dela usluga koje nudi „okov.rs“.

8. Prodavac ima ovlašćenje da bez prethodnog obaveštenja menja sadržaj Opštih uslova, asortiman proizvoda, cene istih, druge podatke vezane za web prodavnicu kao i sav ostali sadržaj „okov.rs“ zbog čega su Korisnici „okov.rs“ dužni da prilikom svake posete istoj web stranici pregledaju sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavaca bilo kakve odgovornosti. Sve nastale promene stupaju na snagu objavom na www.okov.rs  internet stranici.

9. Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koja bi eventualno mogla da nastane na uređajima Korisnika kojima se pristupa na “okov.rs“ kao i podacima memorisanim na istim uređajima prilikom korišćenja ”okov.rs“, a ukoliko je ista nastala usled dejstva protivpravnih radnji trećih lica, kompjuterskih virusa i sl. te drugih slučajeva za koje nije odgovoran Prodavac. Takođe, Prodavac je oslobođen svake odgovornosti u slučaju nastanka okolnosti koje onemogućavaju korišćenje „okov.rs“.

10. Prodavac zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

11. Prodavac sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na web stranicu u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. Prodavac ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na web stranici u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

12. Sve cene na Okov International webshop-u su izražene u dinarima i u cenu je uračunat PDV.

13. Kupac robu kupuje tako što je prvo na njenoj pojedinačnoj stranici „dodaje u korpu“, a zatim u korpi revidira i zaključuje porudžbinu. Nakon zaključenja porudžbine na Okov International webshop-u kupac e-mailom dobija potvrdu porudžbine sa rekapitulacijom svih stavki. Račun za robu kupac dobija sa robom.

14. Registracija korisničkog naloga nije neophodan uslov za kupovinu robe na webshop-u. Registracija kupcu nudi dodatnu pogodnost čuvanja podataka, tako da ih ne mora unositi prilikom pravljenja svake sledeće porudžbine.

15. Kupac na webshop-u može koristiti sve pogodnosti Posto kartice, u skladu sa Pravilnikom o izdavanju i korišćenju Posto kartice, pod uslovom da je, kao registrovani korisnik, povezao Posto karticu prema Uputstvu za korišćenje Posto kartice na webshop-u.

16. Kupac ima mogućnost izbora između preuzimanja poručene robe u Okov International centrima ili dostave na kućnu adresu. U slučaju dostave na kućnu adresu Okov International d.o.o. naplaćuje troškove dostave (opciono, za veće iznose se ne naplaćuje dostava, o čemu je istaknuto obaveštenje).

17. Trošak dostave je jasno istaknut na stranici pojedinačne robe, kao i u korpi, odnosno, na potvrdi porudžbine i računu. Ukupan trošak dostave dvaju ili više roba može biti manji od zbira troškova dostave tih roba pojedinačno. Pre zaključenja kupovine jasno je istaknut ukupan iznos koji će kupac platiti, podeljen na vrednost poručenih roba i vrednost troška dostave.

18. Porudžbinu za koju je odabrana opcija dostave na kućnu adresu moguće je platiti online (karticom banke) ili pouzećem, tj. predajom novca predstavniku kurirske službe prilikom isporuke. Opcija “preuzmi u Okov International-u” nudi kupcu mogućnost da poručene robe preuzme u odabranom Okov International centru. Naš/i maloprodajni objekti poručenu robu spremanju za preuzimanje u roku ne dužem od 3 radna sata od trenutka zaključenja porudžbine. Radnim satima smatraju se sati od 8 do 20 h radnim danima, subotom i nedeljom.

19. Potvrda koju kupac dobija za porudžbine za preuzimanje sadrži sigurnosni kod. Ovaj kod neophodno je odštampati i pokazati našem zaposlenom u prodavnici prilikom preuzimanja robe zajedno sa nekim ličnim dokumentom. Ukoliko kupac želi da neka druga osoba umesto njega preuzme poručenu robu, neophodno je da to navede u jasno naznačenom polju prilikom pravljenja porudžbine. Porudžbine za koje je odabrana opcija “preuzmi u Okov International -u” kupac može platiti online (karticom banke) ili na kasi u odabranoj prodavnici, prilikom preuzimanja robe. “Preuzmi u Okov International-u” porudžbine koje su plaćene online, a nisu preuzete u roku od 7 dana, poništavaju se, uz povrat novca kupcu. Ako je kupac odabrao opciju plaćanja u prodavnici, za preuzimanje ima rok od 24 h od zaključenja porudžbine, nakon čega ova biva poništena.

20. Za tehničku robu prodavac garantuje dostupnosti rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke za vreme trajanja garantnog roka, odnosno perioda saobraznosti. Za iste ne garantujemo dostupnost  rezervnih delova, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa, odnosno održavanja i opravke posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe.

 

IV Web prodavnica – sklapanje i raskid ugovora o prodaji na daljinu

 

1. Ovi Uslovi kao i pojedini uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Prodavca za sklapanje Ugovora, te korisnik kao kupac potvrđivanjem porudžbine ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima, iste prihvata čime se smatra da je zaključen ugovor između kupca i Okov International-a, a prema uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

2. Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina izabranog proizvoda putem „okov.rs” internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene toga proizvoda. Ugovor se zaključuje sredstvima komunikacije na daljinu (Ugovor sklopljen na daljinu). Pod sredstvima za komunikaciju na daljinu imaju se smatrati sredstva koja mogu biti korišćena za zaključenje ugovora između trgovca i potrošača bez njihovog istovremenog fizičkog prisustva na jednom mestu.

3. Kupac ima mogućnost izbora da ga Prodavac putem Newsletter-a informiše o svim novitetima u vezi Okov International-a, a naročito u delu novih proizvoda i prodajnih podsticaja. Ukoliko kupac odabere informisanje putem newsletter-a, kupcu će nakon uspešno obavljene registracije na e-mail adresu koju je naveo biti dostavljeno obaveštenje o uspešnoj registraciji.

4. Svi proizvodi koji su istaknuti na internet stranici „okov.rs“ dostupni su za kupovinu, ukoliko uz  proizvod ne stoji obaveštenje „Proizvod trenutno nije dostupan za poručivanje“, takođe uz sve proizvode navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i ceni. U odjeljku “Pravilnik o kupovini” korisnicima je dato detaljno uputstvo o načinu kupovine. Uslovi i način dostave navedeni su pod odjeljkom “Dostava”. Uslovi i način plaćanja su istaknuti u odjeljku “načini plaćanja”.

 

V Cena

 

1. Cene proizvoda izražene su u dinarima i iste sadrže pripadajući PDV. Naznačene cene se ažuriraju na dnevnoj bazi zbog čega postoji mogućnost da cene u maloprodajama budu različite od cena na „okov.rs“, te sve navedene cene vrede za kupovinu online nezavisno o eventualnoj ceni za isti proizvod u maloprodaji.

2. Prodavac je ovlašćen da menja cene bez prethodnog obaveštenja kao što je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja da menja cene isključivo za web shop. Takođe, Prodavac je ovlašćen bez prethodnog obaveštenja u svakom trenutku odrediti popust, akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode ili pak neku drugu vrstu prodajnog podsticaja. Navedene pogodnosti mogu biti isključivo za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno pre same kupovine.

3. Nezavisno od prethodne tačke ovih Uslova, sva naručena roba biće isporučena po cenama koje su važile pri izradi ponude.

4. Prodajne pogodnosti (popusti i kupovina na rate) se ne mogu ostvariti prilikom kupovine Alfa-Plam proizvoda.

 

VI Plaćanje

 

1. Plaćanje kupljenih proizvoda kupac može izvršiti putem platnih kartica (e-commerce-a), virmanom i pouzećem.

2. Plaćanje se smatra izvršenim u trenutku prijema autorizacije, kada se plaća virmanom u trenutku prijema uplate na žiro-račun Prodavaca, a kod pouzeća prilikom predaje robe i izdavanja priznanice za primljeni novac:
 

OTP Banka AD Beograd - 325-9500500415875-88;

NLB Komercijalna banka AD Beograd- 205-0000000264786-63;

Banca Intesa AD - 160-0000000544007-80.

 

VII Saobraznost, garancija i podnošenje prigovora potrošača

 

1. Za svaki proizvod iz asortimana Prodavaca koji je oglašen na  sajtu www.okov.rs kupac ostvaruje prava po osnovu garancije prema garantnom listu određenog proizvoda koji Kupac dobija zajedno sa kupljenim proizvodom ili po osnovu saobraznosti proizvoda u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

2. Podaci o ovlašćenim servisima kupljenog proizvoda nalaze se na garantnom listu koji kupac dobija zajedno sa kupljenim Proizvodom.

3. Potrošač ima pravo da podnese prigovor trgovcu kod koga je kupio proizvod u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u vezi sa datom garancijom, na račun za kupljeni proizvod i iz drugih sličnih razloga.

4. Potrošač može podneti prigovor:

a. u slučaju nesaobraznosti proizvoda ugovoru, u rokovima iz člana 56 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon):

Član 56 Zakona o zaštiti potrošača

   Potrošač može da izjavi reklamaciju prodavcu radi ostvarivanja svojih prava iz čl. 52, 54 i 81 ovog zakona, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Potrošač može da izjavi reklamaciju usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena, odnosno drugom mestu koje je određeno za prijem reklamacija, telefonom, pisanim putem, elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Prodavac je dužan da vodi evidenciju primljenih reklamacija i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

Evidencija o primljenim reklamacijama vodi se u obliku ukoričene knjige ili u elektronskom obliku i sadrži naročito podatke o podnosiocu i datumu prijema reklamacije, podatke o robi, kratkom opisu nesaobraznosti i zahtevu iz reklamacije, datumu izdavanja potvrde o prijemu reklamacije, odluci o odgovoru potrošaču, datumu dostavljanja te odluke, ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač, načinu i datumu rešavanja reklamacije, kao i informacije o produžavanju roka za rešavanje reklamacije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

        Nemogućnost potrošača da dostavi prodavcu ambalažu robe ne može biti uslov za rešavanje reklamacije niti razlog za odbijanje otklanjanja nesaobraznosti.

b. u vezi sa datom garancijom, u roku iz garantnog lista ili u roku iz člana 56 Zakona o zaštiti potrošača;

c. na račun odmah, a najkasnije u roku od osam dana od dana plaćanja računa.

5. Potrošač prigovor podnosi u skladu sa odredbama člana 56 ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon) usmeno u nekom od maloprodajnih objekata prodavca, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u nekom od maloprodajnih objekata prodavca ili na e-mail adresu : webshop@okov.rs, s tim da je potrošač dužan da sporni uređaj dostavi u neki od maloprodajnih objekata prodavca.

6. Prodavac je dužan da opravku ili zamenu izvrši u primerenom roku, ali ne dužem od 15 odnosno 30 dana od dana podnošenja zahteva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio.

7. Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u skladu sa članom 50 – 53 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon), dok potrošač ostvaruje prava po osnovu nesaobraznosti robe u skladu sa članom 52 Zakona o zaštiti potrošača:

Član 50 Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru:

1) ako odgovara opisu koji je dao prodavac i ako ima svojstva robe koju je prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;

2) ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;

3) ako ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;

4) ako po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Odgovornost za nesaobraznost

Član 51 Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac odgovara za nesaobraznosti isporučene robe ugovoru ako:

1) je postojala u času prelaska rizika na potrošača, bez obzira na to da li je za tu nesaobraznost prodavac znao;

2) se pojavila posle prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača;

3) je potrošač mogao lako uočiti, ukoliko je prodavac izjavio da je roba saobrazna ugovoru.

Prodavac je odgovoran i za nesaobraznost nastalu zbog nepravilnog pakovanja, nepravilne instalacije ili montaže koju je izvršio on ili lice pod njegovim nadzorom, kao i kada je nepravilna instalacija ili montaža robe posledica nedostatka u uputstvu koje je predao potrošaču radi samostalne instalacije ili montaže.

Prodavac ne odgovara za nesaobraznost ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili ako je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošač.

Odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru ne sme biti ograničena ili izuzeta suprotno odredbama ovog zakona.

Prodavac nije vezan javnim obećanjem u pogledu svojstava robe ako:

1) nije znao ili nije mogao znati za dato obećanje;

2) je pre zaključenja ugovora objavljena ispravka obećanja;

3) obećanje nije moglo uticati na odluku potrošača da zaključi ugovor.

Zahtev za otklanjanje nesaobraznosti

Član 52 Zakona o zaštiti potrošača

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Potrošač ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, potrošač ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za potrošača zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru;

2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;

3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Potrošač ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost potrošača.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost potrošača.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila ugovoru, a naročito troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi prodavac.

Za obaveze prodavca prema potrošaču, koje nastanu usled nesaobraznosti robe, prodavac ima pravo da zahteva od proizvođača u lancu nabavke te robe, da mu naknadi ono što je ispunio po osnovu te obaveze.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava iz stava 1. ovog člana ne utiču na pravo potrošača da zahteva od prodavca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti robe, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Rokovi i teret dokazivanja

Član 53 Zakona o zaštiti potrošača

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kome prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može biti kraći od jedne godine.

Rokovi propisani u st. 1. do 3. ovog člana ne teku u periodu koji prodavac koristi za otklanjanje nesaobraznosti.

 

VIII Dostava

 

1. Dostavu vrši Prodavac angažovanjem registrovanih kurirskih službi. Dostava se vrši na adresu kupca. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi dostava se vrši do ulaza u stambenu zgradu.

2. Proizvodi koji su plaćeni u skladu sa dostavljenom ponudom biće isporučeni Kupcu u roku od 2 do 5 radnih dana, računajući od dana uplate. U slučaju da Kupljeni proizvod Prodavac nije u mogućnosti da isporuči u navedenom roku, o tome će obavestiti Kupca radi dogovora o novom roku isporuke. U ovom slučaju Kupac ima pravo i na raskid Ugovora.

3. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda, Kupac je dužan da pregleda isporučeni proizvod i u slučaju vidljivog  oštećenja ima pravo da odbije preuzimanje istog, te može tražiti isporuku neoštećenog proizvoda.

4. U slučajevima kada je Kupcu isporučen proizvod različit od onog koji je kupio, isti ima pravo na isporuku naručenog proizvoda, a ukoliko to nije moguće Kupac ima pravo na povrat novca u iznosu plaćene cene proizvoda, a dužan je da vrati pogrešno dostavljeni proizvodi.

5. Prilikom dostave, uz kupljeni proizvod, Kupac dobija sva dokumenta koje prate proizvod (uputstvo za upotrebu, garantni list itd.), račun, potvrdu o prijemu pošiljke koje je u obvezi da potpiše. Potpisom na potvrdi o prijemu pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih oštećenja.

6. Dostava se vrši samo na teritoriji Srbije.

 

IX Raskid ugovora i povraćaj

 

1. U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.okov.rs, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke.

2. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomešana s drugim stvarima,

- ako je predmet Ugovora roba koja je izrađena po posebnim zahtevima potrošača ili koja je prilagođena potrošaču.

-ako je roba podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;

- drugim slučajevima predvideni odredbama člana 37 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon).

3. Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavestiti “Okov International” d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka roka od 14 dana od dana isporuke.

4. Obrazac za jednostrani raskid Ugovora nalazi se na internet stranici okov.rs a isti vam je dostavljen na trajnom nosaču zapisa ili će vam biti dostavljen najkasnije prilikom isporuke robe .

5. Izjavu-obaveštenje na obrascu iz prethodne  tačke je potrebno poslati na sledeći način: Slanjem putem pošte na adresu “Okov International” d.o.o. Beograd, Partizanske avijacije br.6, 11070 Novi Beograd, Srbija ili slanjem elektronske pošte na mail: webshop@okov.rs.

6. Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

7. Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

8. U roku do 14 dana od pristizanja obavještenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahteva drugačije. U slučaju da korisnik zahtjeva drugi način povrata plaćenog iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat (član 34 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)).

9. Kupac je dužan robu predati ili je poslati na adresu “Okov International” d.o.o. Beograd, Partizanske avijacije br. 2, 11070 Novi Beograd, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju izjavu-odluku o jednostranom raskidu Ugovora.

10. Sve  troškove povraćaja robe korisnik mora snositi sam. Korisnik može da pre raskida Ugovora nazove na broj telefona: +381 11 735 8997ili se javi na webshop@okov.rs kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe (član 35 stav 3 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014, 6/2016 - dr. zakon i 44/2018 - dr. zakon)).

11. Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

12. Prodavac nema posebni ugovor sa poštanskim operaterom preko koga potrošač može, u slučaju reklamacije zbog nesaobraznosti, da pošalje robu o trošku trgovca, ali potrošač se u slučaju nesaobraznosti robe može obratiti prodavcu na broj telefona +381 11 735 8997 ili na mail: webshop@okov.rs kako bi prodavac u skladu sa zakonkim određenjima rešio reklamaciju potrošaču.  

X Zaštita ličnih podataka

 

1. Prodavac vrši prikupljanje ličnih podatka Kupaca samo u onoj meri koja je potrebna za ispunjenje svojih obveza, za informisanje o novim i akcijskim proizvodima, dostave promotivnih materijala, unapređenje odnosa sa Kupcima kao i radi provere drugih podataka neophodnih za online kupovinu.

2. Prodavac se obavezuje da će štititi lične podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a ujedno se obvezuje da lične podatke neće ni na koji način ustupiti trećim licima bez prethodne saglanosti Kupca. (osim u slučejevima definisanim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti).

3. “Okov International” d.o.o. ne vrši evidenciju broja vaše kreditne/debitne kartice niti memoriše transakcijske podatke. “Okov International” za naplatu kreditnih/debitnih kartica koristi usluge treće strane, ovlašćene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

4. Kupac ima pravo da zatraži dopunu, ispravku ili izmenu netačno unešenih ličnih podataka.

 

XI Izjava o kolačićima (Cookie policy)

 

1. Na sajtu www.okov.rs se koriste tzv. kolačići (cookies). To su kodovi u pozadini stranice koji prikupljaju zbirne podatke o ponašanju posetilaca na sajtu poput: broja ljudi koji su posetili sajt u određenom periodu, broja ljudi koji su prelistali katalog, prosečne dužine trajanja posete i slično. Ovi podaci se koriste u cilju dobijanja smernica za podizanje kvaliteta sadržaja i poboljšanje korisničkog iskustva na sajtu www.okov.rs. Podaci koji su prikupljeni preko kolačića uvek su u zbirnoj, a nikad u pojedinačnoj formi. To znači da imamo informacije npr. o tome koliko korisnika je posetilo određenu stranicu, ali ne i koji su to korisnici.

2. Prema regulativi EU, “Okov Interantional” pre spremanja Cookiea mora zatražiti pristanak korisnika. Korišćenjem web stranice www.okov.rs internet prodavnice korisnik pristaje na upotrebu Cookiea.

3. Korisnik isključivanjem kolačića odlučuje hoće  li da dospusti memorisanje kolačića na svom kompjuteru. Podešavanja kolačića mogu se kontrolisati i konfigurisati u web pregledniku koji korisnik koristi za pregledanje web stranica. Ukoliko korisnik onemogući kolačiće postoji mogućnost da stranica neće moći koristiti neke od  funkcionalnosti koje daje Okov International internet prodavnica.

 

XII Ostale odredbe

 

1. Kupci mogu da koriste sve usluge na „okov.rs“ samo u cilju ostvarivanja prava na online kupovinu kao i prateće radnje isključivo u nekomercijalne svrhe. Vršenje bilo koje vrste promena na web stranici Okov Interantional-a je strogo zabranjeno, kao i kopiranje, javno izvođenje i sl.

2. “Okov Internatnional” zadržava pravo da obljavljivanje sadržaja svoje web stranice ustupi trećem licu samo u slučaju sklapanja ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavaca i trećeg lica koje objavljuje informacije.

3. Pri kupovini bilo kojeg proizvoda, koji je predmet autorskih prava ili prava intelektalnog vlasništva, Prodavac ne daje nikakva dodatna prava korišćenja i objavljivanja, osim sa dozvolom od proizvođača.

4. “Okov International” može na svojoj web stranici odgovarajućim linkovima pružati mogućnost posete drugih web stranica drugih pravnih i fizičkih lica, u kom slučaju napominjemo da iste nisu u vlasništvu Prodavca i ovi Uslovi u slučaju korišćenja tih web stranica se ne primenjuju u odnosu na Prodavac-Kupca. Okov Internatonal te web stranice ne kontroliše i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo koju od njih ili njihov sadržaj. Poseta tih stranica je u potpunosti na ličnu odgovornost Kupca.

5. Zbog postojanja mogućnosti da informacije o određenom proizvodu nisu ažurirane ili tačne, Prodavac će nastojati da u tim slučajevima obavestiti Kupca koji je izvršio  porudžbinu, i to na način što će Kupacu ponuditi opciju da ostane pri svojoj porudžbini ili istu izmeni. Fotografije uz proizvode samo su ilustrativne prirode.

6. Prodavac  zadržava pravo na objavljivanje dela sadržaja na engleskom jeziku U slučajevima kada:

a)  se radi o nazivu proizvoda, delova istih ili funkcija na engleskom jeziku

b)  se radi o izrazima na engleskom jeziku koji su opšteprihvaćeni u srpskom jeziku odnosno da se radi o zajedničkoj terminologiji

c) postoji rizik da se  značajne informacije ne mogu dovoljno precizno prevesti na srpski jezik, a da se ne izgubi njihovo značenje i smisao

7. Ugovor može biti zaključen na srpskom jeziku.

8. Proizvodi poručeni preko webshop-a www.okov.rs se isporučuju u fabričkom pakovanju. Montažu proizvoda, ukoliko je potrebna, organizuje kupac po uputstvu za upotrebu, osim ako nije drugačije naglašeno.

 

-POSEBNE NAPOMENE-

 

KUPAC JE PRIHVATANJEM PREDUGOVORNIH OBAVEŠTENJA SAGLASAN DA OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA, OBAVEŠTENJA PRECIZIRANA ČLANOVIMA 13. I 27. ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA I PRIMERAK POTPISANOG UGOVORA PREUZME SA SLEDEĆIH LINKOVA:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Opšti uslovi - predugovorna obaveštenja

Primerak potpisanog ugovora