proizvodi

reklamacije

U slučaju nezadovoljstva robom kupljenom na webshop-u www.okov.rs, kupac ima pravo da je vrati u roku od 14 dana od dana isporuke, i to tako što će poslati pisano obaveštenje na e-mail adresu webshop@okov.rs  ili na adresu Partizanske avijacije 2, 11070 Beograd.

Kupac može vratiti robu isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i ima prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko kupac robu kojom je nezadovoljan vraća poštom, troškove ove dostave snosi on sam.

U roku do 14 dana od pristizanja obaveštenja o povratu robe od strane kupca, a nakon prema neoštećene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, naše preduzeće će kupcu vratiti celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahteva drugačije.

Svaka roba na webshop-u ima svoju sliku i opis. Iako smo se trudili da slike i opisi budu verodostojni, ne možemo garantovati apsolutnu tačnost podataka. U slučaju da roba ne odgovara njenoj slici ili opisu sa sajta kupac ima pravo da je vrati, pri čemu će mu kompletna vrednost računa biti nadoknađena.

U slučaju kvara u garantnom roku, kupac se može obratiti preduzeću Okov International d.o.o. kao trgovcu, ili ovlašćenom serviseru koji je istaknut na garantnom listu. Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača.

Potrošač prigovor podnosi usmeno u nekom od maloprodajnih objekata prodavca, na papiru ili nekom drugom, potrošaču dostupnom, trajnom mediju, u nekom od maloprodajnih objekata prodavca ili na e-mail adresu: webshop@okov.rs, s tim da je potrošač dužan da sporni uređaj dostavi u neki od maloprodajnih objekata prodavca.